Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Hlubinná abreaktivní psychoterapie

 Hlubinná abreaktivní psychoterapie

Regresní psychoterapie

Práce s traumaty, engramy

 

Audit - uzdravení traumat, které nesete ve své duši, nevědomí

Zpracování traumat od početí do současné doby - i vytěsných, potlačených, nevědomých

V případě vážných nemocí, problémů - práce s historií - tzn. traumaty kolektivního nevědomí, které ovlivňují Vaši současnost

 

Unikátní psychoterapie

inviduálního, kolektivního nevědomí

Vstupy do historických traumat

Psychoterapie na podkladě výcviků HAP, klasického vzdělání studia psychoterapie, praxe mnoha let, vlastních schopností, darů.

Morální kodex

Limity

Zodpovědnost

Preciznost

Perfektní zážitek

Účinná léčba

 

1 hod/500 Kč

 

 

  na 775 66 92 65

 

Israel, řeka Jordán

Hlubinná abreaktivní psychoterapie

na základě výcviků HAP Ing, A. Dragomireckého, klasického vzdělání PPF, bohaté praxe, zkušeností

 

Zpracovávám život pacienta od současné chvíle  až k době prenatálu, početí, i vytěsněné, potlačené události. V případě potřeby historii, kterou má přicházející v genech. Mám schopnost pracovat s  kolektivním nevědomí, to znamená  - události, engramy, které ovlivňují naši současnost - bez ohledu z jaké doby pochází, z jakého rodu. odkud. Vnímám to  tak, že v našich genech máme mnoho zakodováno a všichni pocházíme z jednoho "Zdroje". Vedu své lidi v případě těžkých zátěží,nemocí lehce, jemně do minulých dějů a tím, zdravujeme současnost a  připravujeme  kvalitnější  budoucnost. 

 

 

 

Podrobnosti, společný výběr druhu psychoterapie, objednávky na 775 66 92 65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vychází z předpokladu, že příčinou našich potíží jsou emočně nesprávně prožité, nezpracované, potlačené, vytěsněné události  z minulosti, často i vzdálenější.

Jako auditor této psychoterapie procházím vaší pamětí,a to  vědomou i její nevědomou součástí a proměňuji živou minulost, tedy negativně ovlivňující současnost, v neživou.  

Psychoterapie uzdravuje  příčinné události  našich současných potíží, psychických, psychosomatických, fyzických nemocí, těžkých záležitostí, nevědomých programů, vzorců chování, stále se opakujících nepříjemných událostí atd. Tím umožňuje žít kvalitní, šťastný, naplněný život.

Při hlubinné psychoterapii využívám toho, že veškeré  informace o tom, co jsme v minulosti prožívali  máme uložené v nevědomí. Každý člověk je schopen si je auditováním vybavit. Definitivní uzdravení  současného problému  přichází nalezením a vyrovnáním se s příčinnou událostí, engramem.

 Psychoterapie probíhá při plném vědomí bez hypnózy, manipulace, pouze se zavřenýma očima.

Klient se relaxačně uvolní a auditováním, tedy mou prací volně přichází pocity,myšlenky,události, příběhy. Veškerá koncentrace, soustředění je na práci auditora.

. Informace, engramy, traumata, vzpomínky, příběhy atd.  nevědomí vybavuje v mysli,  evokuje  na základě asociace tzn. představy předchozí, podobné zkušenosti s   problémem, který si přicházející  uvědomuje, nebo s kterým přichází nebo který spolu stanovíme.

K vybavení informace je třeba  uvolnění auditovaného  klienta a  koncentrace  psychoterapeuta.  . Tvoříme psychoterapeutický vztah auditovaného k sebepoznání, sebereflexi, konečnému uzdravení.  Snadno a lehce se otvírá se vlastním pocitům, myšlenkám.

Na auditorovi je vysoká koncentrace, soustředění a pozornost, schopnost přecházet od jedné události   k druhé a orientovat se v místě, čase a situaci. Já osobně vnímám a vidím, vše co se pacientovi vybavuje. Smysl však této psychoterapie, aby auditovaný sám převyprávěl, zvědomil, uvědomil si příběh, který nevědomí  vyvolává v mysli. Vypravováním se příčinné trauma uzdravuje.

Po každém průchodu, většinou jsou nutné   tři i méně, stručně analyzujeme společně právě prožitou událost tak, aby auditovaný pochopil i to, kde je nutná náprava. Případně zvědomíme podobnost současného problému.  

Poslední průchod engramu, traumatu je bezemoční, následuje kontrola, integrace budoucnosti.

Po celou dobu psychoterapie  v nejvyšší koncentraci vedu své pacienty, klienty událostmi jejich nevědomí, které jsou nutné objevit, zvědomit, uzdravit.

 Dokáži a jsem ze své letité, bohaté praxe se znalostmi  psychologie, psychoterapie, psychiatrie, klasického vzdělání Psychosociální fakulty provést přicházející i nejtěžšími traumaty citlivě, opatrně, odpovědně, jemně bez těžkých emocí.

Psychoterapie přináší vybití negativních zážitků definitivně, jednou pro vždy, uzdravení a tím i pochopení jak kvalitně dále žít.

Prošla jsem náročnými, skvělými výcviky zakladatele Hlubinné abreaktivní psychoterapie v ČR.Učila se na mých kolegách. Psychoterapie mi přinesla po letech hledání různými jinými technikami skutečné uzdravení, pochopení. Velmi si jí vážím.

Psychoterapii kombinuji znalostmi z klasického vzdělání, abych neznalostí neubližovala a zároveň si byla jistá, že auditovaný pochopil problém, příčinu, nápravu.

Výsledek mé Hlubinné abreaktivní psychoterapie je proměna celé bytosti pacienta i jeho života. Nejen problému s kterým přichází. Záleží však i na otevřenosti, spolupráci s ním. Nekritizuji, nehodnotím, vím, že v životě se děje mnohé. Dodržuji naprostou diskrétnost.

 

Průběh Hlubinné abreaktivní psychorapie

Hlubinná abreaktivní psychoterapie probíhá v  podobě formou terapie,  kdy se auditovaný naladí na domluvené téma, problém  a příjemně, relaxačně uvolní. Já jako psychoterapeut, průvodce jej požádám, aby se posunul k události v minulosti, která souvisí se zvoleným problém, tématem. Je jednou z hlavních příčin.  Může to být třeba i minulý  den, týden i prenatální doba.  Událost, příběh, engram, trauma  pak klient  lehce převypráví, popíše nebo v případě intimních záležitostech  jen v myšlenkách projde několikrát za sebou.  Vše pod mou kontrolou, vedením.

Pokud je to nutné auditujeme, pokračujeme stejným způsobem do minulosti tak dlouho, dokud nenalezneme událost, jež je pro zvolené téma kořenem problému tzn, událostí prvořadého významu.. Tento příběh, engram si pacient několika v průchodech, vyprávěních vybaví postupně, šetrně za mé podpory a kontroly natolik, že je schopen ji přijmout. Přestává ji negativně, bolestivě prociťovat, přijímá ji a vypráví s nadhledem, odstupem s lehkostí, úlevou, krásným pocitem.

Tím  se vytrácí  negativní vlivy na současný  problém.  

Pozitivní, krásné  prožitky si  klient ponechává. Cítí úlevu, lehkost, krásu, radost, dojetí.

Tématem auditu může být prakticky jakýkoli problém, který lidé cítí.  Fyzický,  psychický negativní, bolestivý pocit, prožitek, fyzická bolest, neřešitelný problém, u kterého klasická medicína nezná řešení,  ale může již i o pochopení  problémů  vztahu – manželského, milostného, rodinného, profesionálního atd. Rodový původ, neukotvenost, chaos, únavový syndrom, problémy  s identitou, úmrtí, těžké rozchody,rozvody, problémy bez příčiny, násilí, týrané ženy atd.. Problémů, které zpracovávám touto psychoterapií, jsou velmi rozmanité a  je jich  nepřeberné množství.  

Každá psychoterapie je originální a  jedinečná podle potřeb, vývoje, náročnosti přicházejícího.

K psychoterapii patří i vnější a vnitří očištění, detox, proměna.

 Jednu část/1 hodinu psychoterapie většinou audituji pro plzeňské a blízké okolí  jednou za 3 týdny, V případě akutnosti a závažnosti a podle přání a potřeb klienta i častěji.  Možné jsou i vícehodinové psychoterapie. Pro mimoplzeňské si vyhrazuji více času.  

    Počet sezení se liší v závislosti na závažnosti problému a individualitě  klienta. Někdy se jedná i o jednu psychoterapie, většinou auditujeme vícekrát. U klientů, kteří na sobě pracuji  již delší dobu, může být problém vyřešen i za hodinu.

    Mám odauditovány stovky hodin.

   

 

    Tato terapie přesně a zcela jasně odhalí a uzdraví  příčinu  a nejen ji, ale i ostatní aspekty,  vzorce chování, programy nevědomí, dědičné rysy, ego, negativní vlastnosti a naladění osobnosti atd.

 

    Terapie obohacuje naše zkušenosti, vnitřně dozráváme natolik, že jsme schopni vyhodnotit své zkušenosti, obohacuje naše vnitřní vědomí.

 

     Nepokoušíme se jen o tom, abychom svým rozumem a vůlí začali brát ohledy na ostatní, naše vnitřní nastavení, smýšlení, cítění, empatie se mění natolik, tak že cítíme přirozenou touhu po odstranění utrpení druhých  a soucítění s nimi.

 

    Prožitky pomáhají v našem vnitřním vývoji. Zpracování vlastní minulosti má vysokou terapeutickou hodnotu a přináší pochopení sebe sama, sebepoznání, sebereflexi.

 

    K terapii provádím integraci, kontrolu budoucnosti a psychoanalýzu tak, aby klient vše správně pochopil.

 

Pro pokročilé v této psychoterapii doporučuji intenzivní psychoterapii „Přímý vstup“ bez analýz.

 

 

Rodný dům Johanky z Arcu, Domrémy, Francie

 

 

podrobnosti 775 66 92 65

 

 

 

 

 

 

 

Uzdravení  důvodů, příčinných událostí


bez ohledu z jaké doby pochází


a bez ohledu na to, zda si na událost pamatujete


z nedávných i hlubokých úrovní nevědomí

 

práce s kolektivním nevědomím

 


Fenomén dokonalého zpracování blízké i vzdálenější minulosti našich vlastních traumat nebo důvodů nebo toho, co potřebujete o sobě vědět, znát


Kompletní očištění

 

Pracuji s  hlubokými úrovněmi nevědomí, pravou příčinou, důvodem, podstatou nemocí, bloků, omezení, limitů, hlubokou minulostí.

 

Psychoterapie vhodná  především pro všechny druhy problému, nemocí, zranění. ale i pro sebepoznání, pochopení sama sebe.

 

 

HAP vychází z předpokladu, že psychika je nástroj ducha na ovládání těla.


Duch je samostatná entita, která může existovat i bez těla. Vlastnosti ducha – vnímání, usuzování, pamatování, se nejzřetelněji projevují  v okamžiku, kdy je mimo tělo. Duch přijímá však informace i prostřednictvím těla.

 

Do paměti se zaznamenávají vědomé obsahy naší mysli a to co si tam sami vědomě uložíme. Zaznamenávají se trvale, bez účasti vědomí, všechny smyslové vjemy. A to i např. ve stavu bezvědomí.  Všechny záznamy jsou uspořádány chronologicky. Zaznamenávají se po celou dobu trvání existence ducha.

 

Většinou jednorázové, intenzivní  sezení s pravou příčinou, primárním traumatem i systematická práce na velmi vážných problémech se stěžejními, privotními, nejdůležitějšími traumaty, příčínami  problémů, potíží, nemocí.

Někteří klienti na sobě duchovně pracující mají problém vyřešen jedním sezením, u dalších je zapotřebí více setkání. Zvláště při závažnějších problémech. U méně závažných potíží doporučuji terapii Přímý vstup anebo svou kompletní, celostní terapii, která  jednodušší důvod problému uzdraví, vyřeší. Pro systematickou práci na sobě doporučuji svůj první seminář Školy Regresní psychoterapie.

Pracuji s primárními engramy - pravými příčinami potíží, událostí, kde se nachází důvod, pravá příčina.

Psychoterapie léčí duševní nemoci a potíže i nemoci tělesné, na jejichž vzniku má psychická složka významný podíl. Je svébytným oborem se svými teoriemi, diagnostikou, vědeckým výzkumem, který se vyučuje na univerzitách. Je ovšem duši si člověk zjedná teprve tehdy, když dokonale pozná sám sebe a  připustí si, že má i nemocnou stránku své duše. Tato stránka nevědomí způsobuje hoře mnoha lidem.

Chceme se zbavit negativního vlivu, neměli bychom  jej potlačovat. Abychom se dozvěděli, proč se tak děje, musíme vypátrat, kde a jak stín na naši duši padl. Je nutné podívat se do hlubin našeho nevědomí.

Probádání našeho nevědomí je nezbytným předpokladem pro sebepoznání člověka a zároveň získáváme ucelenou představu o našem Bytí a spitituálních zákonitostech.

Začínáme rozumět sami sobě, současné situaci a přichází uzdravení.

Podle mých zkušeností z terapií vše, co se nám děje má svou příčinu a důvod. Pokud se nám dějí stále stejné, zesilující, negativní události  je chvíle podívat se do své nevědomé paměti.

Hlubinnou terapií se dají řešit všechny druhy problémů i zdánlivě neřešitelné, nevyléčitelné, vždy jsem trauma v nedávné i dávné minulosti našla

Tato terapie přesně a zcela jasně odhalí a uzdraví  příčinu  a nejen ji,ale i ostatní aspekty,  vzorce chování, programy nevědomí, dědičné rysy, ego, negativní vlastnosti a naladění osobnosti atd.

Terapie obohacuje naše zkušenosti, vnitřně dozráváme natolik, že jsme schopni vyhodnotit své zkušenosti, obohacuje naše vnitřní vědomí.

Nepokoušíme se jen o tom, abychom svým rozumem a vůlí začali brát ohledy na ostatní, se naše vnitřní nastavení a smýšlení se mění natolik, že cítíme přirozenou touhu po odstranění utrpení druhých a soucítění s nimi. Prožitky pomáhají v našem vnitřním vývoji. Zpracování vlastní minulosti má vysokou terapeutickou hodnotu a přináší pochopení sebe sama.

Johanka z Arcu, z muzea v jejím rodném domě, Francie

 

K terapii provádím integraci, kontrolu budoucnosti a psychoanalýzu tak, aby klient vše správně pochopil


Uzdravení

Sebepoznání

Pochopení

Duchovní růst

Prožitek

Konec krize

Znovuzrození

Jedinečná, velmi účinná..

Hlubinná terapie  má široké použití, skvělé výsledky a nemá vedlejší účinky. .

Kdo napravuje minulost, uzdravuje současnost a připravuje si zářivější  budoucnost.

Pocit vzniká z přítomné chvíle. Emoce jsou uložené hlouběji, nebyly kdysi plně prožity. Probouzí se plně i částečně různými spouštěči. Nejsou reakcí na to, co se právě děje, ale nepřímo vyvolávají vzpomínky na náš vlastní pocity,který jsem kdysi naplno neprožili. Tím ho potlačili. Jen si toho nejsem vědomí, naše podvědomí vša zná odpověď. Neprožité  emoce budeme na cestě událostmi hledat  a léčit.

Psychoterapie vyprávěním a prožíváním problémové události  odstranuje problémy klientů. Vybijí se tím spontánně veškeré somatické a emoční potíže a dochází ke změně - k uzdravení. Na konci sezení přichází uvolnění, nadhled, smích, radost, potěšení, lehkost, teplo...

Vnímám tuto psychoterapii jako velice účinnou, zásadní uzdravení. Sama jsem jí prošla a přinesla mi obrovské poznání sebe sama, odpovědi na otázky, které jsem hledala od dětských let.

Já a Johanka z Arcu, museum v jejím rodném domě, Francie

 

Příklady problémů:
Fyzické nemoci
Psychické nemoci
Psychosomatické nemoci

Duchovní bloky

Onkologické onemocnění

Zdravotní potiže - např. onemocnění žaludku, štítné žlázy, migreny, arytmie, bolesti, epilepsie...

Imunitní systém

Negativní vlastnosti osobnost

Závislosti

Sebepoškozování

Poruchy příjmu potravy

Neurotické poruchy

Těžké vztahové záležitosti

Poruchy osobnosti

Poruchy spánku

Poruchy vnímání

Alergie, exémy

 


Poruchy paměti

 


Poruchy myšlení, řeči

 


Poruchy emotivity - fobické úzkostné poruchy, obsedantně - kompulsivní poruchy, strachy, maniodeprese, deprese, úzkosti, neurozy, psychozy, psychosomatická, somatická onemocnění

 


Stresové poruchy,  syndrom vyhoření

 


Unava

 


Sociální fobie

 


Psychotické a panické poruchy

 


Poruchy jednání, vědomí

 


Amnézie

 


Poporodní traumata

 


Poruchy subjektivních prožítků - úzkosti, pocity viny, studu, příkoří. subjektivně neúnosné prožívané pocity bolesti

 


Pocity prázdnoty, beznaděje, bezvýchodnosti, neohraničených bolestí, neklidu

 


Stavy smutku, žalu, strach, rezignace, neklidu, bezmoci, odcizení, selhávání v nejrůznějších směrech, výčitek svědomí

 


Prožitky ztráty vlastní hodnoty, pocity nepotřebnosti, neužitečnosti

 


Poruchy vitálních a vegetativních funkcí

 


Pocity neurčitého tlaku - hlava,břicho, prsa

 


Stálý nebo častý pocit únavy

 


Nechutenství, přejídání, narušený spánek

 

 

 

 

Výsledky terapie

 

 


Klient získává:

 

 


nadhled k situaci

 

 


je uvolněnější a flexibilnější

 

 


mizí problémové, agrestivní reakce

 

 


vyjadřuje se pozitivně o lidech, situacích i sobě

 

 


je vytrvalejší

 

 


objevuje více pozitivních výroků o sobě

 

 


je jistější, samostatnější

 

 


potřebuje terapeuta méně a méně

 

Autorská práva:Hana Dvorska©2017

TOPlist