Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

O HAP

Vítejte na stránce hanyzka.wbs.cz v sekci O HAP

Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...

 

Web je osobním vlastnictvím Hany Dvorské

Autorská práva: Hana Dvorská©2018

 

 

 

Základní informace

k oficiální HAP podle Ing. Andreje Dragomireckého

Podrobnější info na mých akcích, přednáškách

 

     Hlubinná abreaktivní psychoterapie vychází z předpokladu, že příčinou potíží je nesprávně prožité, vytěsněné trauma z minulosti. Stejně tak jako Psychoanalýza S. Freuda. Psychoanalýza hledá příčiny v raném dětství člověka, avšak Hlubinná abreaktivní psychoterapie pokračuje velice často  do mnohem vzdálenější  historie. Do historie člověka tzn. Kolektivního nevědomí, buněčné paměti  člověka.

    Hlavní část člověka je duch, který má k dispozici jakýsi superpočítač – psychiku. S její pomocí řídí tělo. HAP vychází z předpokladu, že psychika je nástroj ducha na ovládání těla.

     Duch  je naše vlastní podstata, jsme to my sami. Má vůli, je schopen usuzovat a pamatovat si.

    Základním cílem člověka je „přežít“  optimálním způsobem.  Paměť  člověka obsahuje všechny záznamy, které člověk v době své existence prožil a nejen to.  Mnohem více. Záznamy všech informací, které nosí člověk ve své buněčné paměti.

    HAP pracuje na vybavování záznamů na principu asociace. Asociace v HAP znamená, že jestliže přijde do paměti depozitum  s informačním obsahem, je tu velká pravděpodobnost , že paměť vydá na svém výstupu depozita, která jsou podobná  s informacemi vstupního depozita.

    HAP audituje chronologicky od nedávné minulosti až, pokud je to nutné)  do hluboké historie (např. středověku, antiky atd. )  na základě asociací řetězce 4 typů  engramů tzn. stavů zuženého vědomí spojeného s bolestí.

    Auditováním uzdravuje minulost,  mění  v kvalitní současnost a připravuje pozitivní budoucnost.

    Auditor terapie pouze vede, určuje. Nehodnotí. Na vše si auditovaný přijde sám.

 

Web je osobním vlastnictvím Hany Dvorské

Autorská práva: Hana Dvorská©2018

 

„Budeš vždy mým přítelem. Budeš-li mít chuť se smát spolu se mnou.“ Antoine de Saint-Exupéry

 

 image

 Švédsko

Průběh sezení, auditu Hlubinné abreaktivní psychoterapie

    Auditovaný se  zamyslí, naladí na domluvené téma, problém.

    Auditor požádá klienta, aby se posunul k události v minulosti, která souvisí se zvoleným problém, tématem. Může to být třeba i minulý  den, týden, dětství i prenatální doba.  

    Událost, příběh, engram, trauma  pak klient   převypráví, popíše nebo v případě intimních záležitostech  jen v myšlenkách projde, několikrát za sebou. 

    Pokračujeme stejným způsobem do minulosti, historie, dávných časů, kolektivního i osobního nevědomí  tak dlouho dokud společně nenalezneme událost, jež je pro zvolené téma kořenem, prvotním důvodem  problému  - tzn, událostí prvořadého významu.

    Příběhy, traumata,  engramy si auditovaný několika v průchodech, vyprávěních vybaví postupně, šetrně za mé podpory a kontroly natolik, že je schopen ji přijmout. Přestává ji negativně, bolestivě prociťovat, přijímá ji a vypráví s nadhledem, odstupem s lehkostí, úlevou, krásným pocitem.

    Tím  se vytrácí  negativní vlivy na současnost a proměňuje se i budoucnost.

     Pozitivní, krásné  prožitky si  klient ponechává. Cítí úlevu, lehkost, krásu, radost, dojetí, štěstí.

 

 

Autorská práva:Hana Dvorska©2018

 

 

 

TOPlist
aktualizováno: 15.01.2019 19:53:02