Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Psychoterapie-úryvek‚odborné výrazy HAP

Vítejte na stránce hanyzka.wbs.cz v sekci Citát

Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...

„Budeš vždy mým přítelem. Budeš-li mít chuť se smát spolu se mnou.“ Antoine de Saint-Exupéry

 

Web je osobním vlastnictvím Hany Dvorské

Autorská práva: Hana Dvorská©2018

Odborné výrazy Hlubinné abreaktivní psychoterapie

 

Engram – paměťový záznam události, který obsahuje záznam o ohrožení přežití (psychickou, psychosomatickou nebo fyzickou bolest) a zúžené vědomí.

Sezení – psychoterapeutická práce, kdy se auditovaný za podpory auditora zbavuje vlivu svých engramů.

Somatika – tělesný pocit.

Regrese – vstupy, vhledy do minulosti za podpory auditora.                                                                                                                                                                                                                   

Psychosomatika – obsahuje složku psychickou i tělesnou.

Rekapitulace – opětovné opakování.

Abreakce – odreagování, uzdravení, proměna nepříjemných zážitků z minulosti.

Analogie – podobnost, shoda

Asociace – spojení představ tím, že jeden duševní obsah vybaví jiný v podobě představy nebo myšlenky, protože se v dřívější zkušenosti, prožitku, traumatu vyskytly společně.

Auditování – terapeutický postup v rámci hlubinné abreaktivní psychoterapie.Časová stopa – záznamy v nevědomí člověka. Jsou uspořádány chronologicky.

Terapie – léčba.

Trauma – zážitek obsahující bolest.

Primární engram – obsahuje zdroj, příčinu bolesti.

Sekundární engram – způsobuje silnou restimulaci primárního engramu, prvotního, nejdůležitějšího traumatu. Jeho depozita zůstávají trvale v procesoru.

Procesor – místo pro zpracování informací, kde se právě základní děje zpracování informací odehrávají.

Restimulace – vybavení depozit dříve prožité události, engramu z paměti do procesoru prostřednictvím asociativní vlastnosti paměti tzn. Vybavení si, vzpomenutí na základě podobnosti.

Depozitiva – vybavené  informace k události, traumatu.

Zúžené vědomí – pozornost je upnuta na určitý jev tak, že ostatní jevy jsou zvědomovány jen z části anebo zcela neuvědomovány.

Auditor – naslouchá a vede.

 

 Věstonická Venuše, kopie, Pálava

   

 

 

 

     "Z teorie, na které je hlubinná abreaktivní psychoterapie založena, vyplývá, že je s její pomocí možné řešit všechny případy, kdy příčinou potíží je nějaké trauma prožité v minulosti. Není rozhodující, zda si je klient tohoto traumatu vědom, či nikoliv. Psychoterapeutická praxe potvrzuje, že pokud není příčinou potíží nějaké silné poškození organismu, je vždy možné v bližší nebo vzdálenější minulosti takové trauma najít.

    Spadají sem všechny psychické a psychosomatické potíže jako např. neurózy, různé reaktivní stavy, poruchy spánku, psychózy, paranoidní reakce, maniodepresiva, schizofrenie, sexuální deviace, vztahové problémy a velké množství potíží dalších.

    Úraz nebo operace není jen traumatem fyzickým, ale také psychickým. A jestliže psychické trauma, spojené s úrazem nebo operací, zpracujeme, je pro psychiku najednou mnohem snazší se o traumatizovanou část organismu starat. Hlubinná abreaktivní psychoterapie je tedy velice vhodným nástrojem i pro rehabilitaci poúrazových nebo pooperačních stavů. Zpracování úrazu nebo operace technikou hlubinné abreaktivní psychoterapie vede k rychlejšímu a kvalitnějšímu uzdravování. Psychické příčiny mají obvykle i taková onemocnění jako arterioskleróza, revmatismus, rakovina apod.

    Mnoho zdravotních potíží člověka je způsobeno tím, že je snížena jeho imunitní odolnost. Systematické odstraňování vlivu prožitých traumat způsobuje růst imunitní schopnosti organismu.

    Teorie a praxe hlubinné abreaktivní psychoterapie odkrývají i takové skutečnosti, že např. povahové rysy, jako touha po penězích nebo po moci, nejsou také nic jiného než aberace, jejichž příčinu je možné nalézt a odstranit.

     Dalším zajímavým výsledkem aplikace hlubinné abreaktivní psychoterapie je, že zlepšuje po všech stránkách nejen zdraví klienta, ale i jeho osobnost ve směru etičtějšího myšlení a jednání.Čím je praxe v hlubinné abreaktivní psychoterapii větší, tím si budete postupně víc a víc uvědomovat, že vše ,co s člověkem děje, není náhodné, ale že všechno podléhá určitým zákonitostem, ve kterých se začnete orientovat. "

„Psychoterapie I.“

 

 

Autorská práva:Hana Dvorska©2018

 

TOPlist